English שלחו לחבר

ד"ר מאיר שמאי

הבנת מנגנוני ההתמרה הסרטנית על-ידי וירוסים מקבוצת ההרפס
טלפון
דוא"ל בר-אילן
meir.shamay@biu.ac.il
תחום הוראה
וירולוגיה
נאופלזיה
תחומי מחקר
Viral Oncology and Genetics
מחקר

מטרת המחקר להבין כיצד נגיפים משנים את התא המודבק באופן המזרז התפתחות סרטן.

 במעבדה אנו מנסים להבין כיצד נגיפים מסרטנים משנים את פעילותם של חלבונים תאיים באופן המזרז התפתחות סרטן.  נגיפים מעורבים בכ-15% ממקרי הסרטן בבני אדם, ואנו מתמקדים בשני נגיפים מקבוצת ההרפס )KSHVKaposi’s sarcoma associated herpesvirus ( ו- )EBV Epstein-Barr ( virus , המעורבים במספר גדל והולך של סרטן בבני אדם. נגיף ה- EBV מאד שכיח ומעל ל- 90% מהאוכלוסיה הבוגרת נושאת את הנגיף בדם. שכיחותו של נגיף ה-KSHV   תלויה מאד במיקום הגיאוגרפי, כאשר כ-10% נושאים את הנגיף בישראל.  בעוד מרבית הנשאים אינם מפתחים סרטן, במקרים מסויימים כגון חוסר תיפקוד המערכת החיסונית הנגיף גורם להתפתחות סרטן. מטרות המחקר במעבדה הן להבין כיצד הנגיפים משנים את התא המודבק באופן המזרז התפתחות סרטן. הבנת תהליכים אלו ישמשו אותנו לפיתוח תרופות המונעות באופן ספציפי התפתחות סרטן בתאים המודבקים. לאחרונה פיתחתי שיטה חדשנית לגילוי תאים מודבקים שהפכו לסרטניים בעזרת בדיקת דם פשוטה.   

סימנים אפיגנטיים כגון מתילצית דנ"א (CpG DNA methylation) ומודיפיקציה של היסטונים מווסתים ביטוי גנים. הסימנים האפיגנטים בתאים סרטניים שונים מאלו המצויים בתאים נורמלים. באחד ממחקרי הקודמים גיליתי שהחלבון LANA  המקודד על-ידי נגיף ה- KSHV גורם למתילצית דנ"א על-ידי יכולתו לגייס את אנזים המתילציה התאי לפרומוטרים מסוימים. בכוונתי להשתמש בשיטות חדישות לאיבחון מכלול השינוים האפיגנטים בתא בכדי לענות על השאלות הבאות:

1. מהם סך כל השינוים האפיגנטים הנגרמים בעקבות הדבקה נגיפית.

2. האם ניתן לזהות מקומות ספציפים בגנום בהם סימנים אפיגנטים מסוימים מבדילים תא מודבק מתא מודבק שהפך לסרטני? אני מצפה שתוצאות מחקר זה יובילו לאיפיון סמנים מולקולרים שיאפשרו זיהוי ומעקב אחר סרטנים הנגרמים מנגיפים.

3. לאחרונה גיליתי כי החלבון LANA גורם להתקצרות הטלומרים (Telomeres). אנו ננסה להבין את המנגנון של פעילות זו.

4. במידה וקריאת השאלות הקודמות מעוררת אצלך שאלה מדעית נוספת, אשמח לשמוע את הרעיון שאולי יוביל לפרויקט הבא שלך. 

תאריך עדכון אחרון : 22/06/2020