English שלחו לחבר

מנגנוני אלימות של חיידקים

שם מרכזי מחקר
ד"ר פרץ אבי מנהל מכון המחקר והמעבדה למיקרוביולוגיה קלינית מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה