English שלחו לחבר

Cytoskeletal Signaling in Health and Disease

שם מרכזי מחקר
ד"ר גיל-חן חווה חקר התהליכים המולקולריים והתאיים האחראים לתנועה ופולשנות של תאים סרטניים בתהליך יצירת גרורות פקולטה לרפואה בגליל, קמפוס צפת