English שלחו לחבר

ביולוגיה חישובית ופיתוח תרופות

שם מרכזי מחקר
ד"ר סמסון אברהם פיתוח כלים חישוביים לעיצוב תרופות פקולטה לרפואה בגליל, קמפוס צפת