ד"ר לידיה איזקסון

שלחו לחבר
דוא"ל
lidia.i@ziv.health.gov.il
מרכז רפואי
ביה"ח "זיו" בצפת
מחלקה
פסיכיאטריה