ד"ר לידיה איזקסון

ד"ר
מרכז רפואי: 
ביה"ח "זיו" בצפת
מחלקה: 
פסיכיאטריה