בר-סבג אילנה

English שלחו לחבר
תפקיד
מרכזת רכש ובקרה תקציבית
טלפון
דוא"ל
Ilana.Bar-sabag@biu.ac.il