ד"ר סיון שפיצר ברשת ב' - פערי בריאות ואי שוויון בפריפריה