הארץ: על רקע המחסור ברופאים, המל"ג אישרה לפתוח מסלול שש-שנתי לרפואה בצפת