מנהל מעבדה - פרופ' אוון אליוט

גצלטר דמטרי

מנהל מעבדה - פרופ' אוון אליוט
טלפון
דוא"ל
Dmitriy.Getselter@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 01/03/2023