שלחו לחבר

פרופ' עומרי קורן: אחד מתוך 38 מהמוחות המבריקים בישראל, במטרה ליצור שיתופי פעולה מחקריים בין תחומים ידע השונים