מנהל מעבדה - ד"ר חוה גיל-חן

סנה טל

מנהל מעבדה - ד"ר חוה גיל-חן
טלפון
דוא"ל
tal.sneh@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 20/06/2022