גידי באום

מנהל מעבדה - ד"ר מילנה מורגנשטרן

באום גידי

מנהל מעבדה - ד"ר מילנה מורגנשטרן
טלפון
דוא"ל
eliezer.baum@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 02/03/2023