ורבנר מיכל

מנהלת מעבדה - ד"ר שי בל

ורבנר מיכל

מנהלת מעבדה - ד"ר שי בל
טלפון
דוא"ל
michal.poran@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 02/03/2023