מלגות

מלגות לתואר שני

התלמידים יזכו למלגת קיום בכפוף לתקנון - עבודה נוספת במהלך התואר ולפטור משכר לימוד ומלגת דיור למגורים בגליל בכפוף להגשת חוזה שכירות.

בנוסף, בשנת תשפ"ב תמשיך להתקיים תוכנית המצטיינים לתואר שני - בכפוף לתקנון. התוכנית כוללת קבלת מלגת קיום חודשית בין הגבוהות בארץ למשך שנתיים בכפוף לתוצאות מבחן ידע ובהמלצת הוועדה לתארים מתקדמים.

הסטונדטים שיתקבלו לתוכנית יהיו זכאים למלגה מוגדלת של כ-5,000 ש"ח בחודש בכפוף לאישור הועדה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל   med.tm@biu.ac.il

או בטלפון: 072-2644947