מלגות

מלגות לתואר שני

התלמידים יזכו למלגת קיום בכפוף לתקנון - עבודה נוספת במהלך התואר ולפטור משכר לימוד ומלגת דיור למגורים בגליל בכפוף להגשת חוזה שכירות.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל   med.tm@biu.ac.il

או בטלפון: 072-2644947