חן משה

English שלחו לחבר
תפקיד
עובד בית חיות
טלפון
דוא"ל
moshe.chen@biu.ac.il