English שלחו לחבר

ד"ר רונית אילוז

טלפון
דוא"ל בר-אילן
ronit.ilouz@biu.ac.il
תחומי מחקר
Molecular and Cellular Mechanisms of Neurological Diseases
מרכזי מחקר
פקולטה לרפואה בגליל, קמפוס צפת
מחקר

שאלות המחקר במעבדה:

כיצד עובדים חלבונים ליצירת תגובה מדויקת, בזמן הנכון ובמקום הנכון במוח?

כיצד משתבשת התגובה במחלות נוירולוגיות? האם אפשר לשפר תגובה? האם נוכל לתקן מנגנון פעולה?

זרחון חלבונים הוא אחד ממנגנוני הבקרה החשובים ביותר בכל סוגי התאים בגוף. פעילות יתר של קינזות או עיכוב פעילותן במוח עלול להביא להתפתחות מחלות נוירולוגיות כמו פרקינסון ואלצהיימר. המיקום הספציפי של פרוטאין קינז A (PKA)  באיזורים שונים במוח קובע את זמינותו לסובסטרטים שלו ולרשת האינטראקציות שלו עם חלבונים נוספים. הצטברות הקינז ופעילותו באיזור לא טבעי מביאה להתבטאות מחלת הפרקינסון או אלצהיימר. במעבדתינו, אנו חוקרים את המיקום המדוייק של פרוטאין קינז באיזורי מוח שונים, בתאים ספציפים ובאברונים בעלי תפקיד יחוד. אנו משתמשים בעכברים ובמוחות של אנשים בריאים בעזרת שיטות מקרוסקופיות שונות המאפשרות להגיע לרמת רזולוציה גבוהה ביותר בתא. אנו משווים ממצאים אלו למודלים של חיות ולמוחות של אנשים אשר התגלו כנשאי מוטציה סומאטית ב PKA. כך אנו מנסים להבין כיצד המוטציה גורמת להצטברות הקינז באיזורים מסויימים במוח ולשיבוש האינטראקציות שיש לקינז עם סובסטרטים וחלבונים נוספים. המעבדה מתמקדת בשני כיוונים כדי לתרגם את המידע הגנומי לרפואה מותאמת אישית. האחת היא חקר מעמיק של מנגנונים בתא וברקמה. מנגנונים שמבוקרים ע״י פרוטאין קינזות למתן תגובה תאית מדוייקת בנקודת זמן ספציפית וההשלכות של שיבוש המנגנון והיווצרות מחלה. השניה היא חקר המנגנונים המולקולרים האחראיים ליצירת אינטראקציות ספציפיות בין חלבונים  בעזרת גילוי המבנים התלת מימדיים של הקומפלקסים החלבוניים. המעבדה משלבת במגוון שיטות במקרוסקופיות מתקדמות לזיהוי חלבונים בתרביות תאים ורקמות, ביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה, ביולוגיה של התא in vivo, in vitro, מודלים בחיות, מוחות של תורמים וקריסטלוגרפיה של חלבונים. שילוב כלים מדעיים מגוונים הינו המפתח להבנה מעמיקה של מבנה_תפקיד החלבון ויצירת הזדמנות עבורינו להתערבות במצבים פתולוגים. 

תאריך עדכון אחרון : 29/09/2020