ד"ר הדס שאשא לבסקי

שלחו לחבר
מרכז רפואי
המרכז הרפואי לגליל
מחלקה
נפרולוגיה