ד"ר ענת עמיטל

שלחו לחבר
מרכז רפואי
ביה"ח "זיו" בצפת
מחלקה
פנימית