גבאי יהודה

English שלחו לחבר
תפקיד
טכנאי בצב"מ
טלפון
דוא"ל
yehuda.gubbay@biu.ac.il