מזל-טוב לדיקן הפקולטה, פרופ' רן טור-כספא על זכייתו בפרס יקיר הר"י.

שלחו לחבר
תאריך
מזל-טוב לפרופ' טור-כספא על זכייתו בפרס יקיר הר"י