מזל-טוב לדיקן הפקולטה, פרופ' רן טור-כספא על זכייתו בפרס יקיר הר"י.

מזל-טוב לפרופ' טור-כספא על זכייתו בפרס יקיר הר"י
תאריך: