תוכנית תלת שנתית

שלחו לחבר

ההרשמה לתכנית השלוש שנתית לקראת שנת הלימודים תש"פ (2019- 2020) מיועדת לסטודנטים ישראלים אשר יסיימו

בהצלחה שלוש שנות לימוד בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל עד סוף שנת הלימודים תשע"ט (2019-2018).

ההרשמה לשנת תש"פ החלה ב-2.12.18 ותסתיים ב-2.1.19

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא ללומדים בשנה"ל השלישית בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להרשם לתכנית פעם אחת בלבד.