מסלול שלש שנתי

ההרשמה למסלול השלש שנתי לקראת שנת הלימודים תשפ"ד (2024- 2023) מיועדת לסטודנטים ישראלים אשר יסיימו בהצלחה שלוש שנות לימוד קדם קליני מלאות בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל עד סוף שנת הלימודים תשפ"ג (2022-2023). 

יודגש כי שלוש שנות הלימוד יתקיימו בפועל בחו"ל, בתוכנית ללימודי רפואה כללית שש-שנתית.

הרישום למסלול לשנה"ל תשפ"ד -הסתיים. 

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא ללומדים בשנה"ל השלישית בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להרשם למסלול פעם אחת בלבד.

 

לידיעת הסטודנטים המתעניינים בילימודי רפואה בחו"ל, שבכוונתם להגיש מועמדות למסלול השלש שנתי לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בתום השנים הקדם קליניות - עתידו של המסלול יידון מחדש לקראת שנת הלימודים תשפ"ה.