אסא מיכאל

English שלחו לחבר
תפקיד
טכנאי מיקרוסקופיה בצב"מ
טלפון
דוא"ל
michael.assa@biu.ac.il