לוח מבחנים

לוח בחינות סמסטר א' - תשעט          Test schedule  - First Semester 

לוח בחינות סמסטר ב' - תשעט          Second semester