סמינר פקולטי שבועי - הפקולטה לרפואה

19/01/2015 - 12:30
מיקום: 

סמינר ראשון בשעה 12:30 

Cancer metabolism: more than just proliferation 

By 

Prof. Yoav Shaul 
Whitehead Institute for Biomedical Research 

 

סמינר שני בשעה 14:30

 

?Viral Photosynthesis 

By 

Prof. Oded Beja 
Technion