כנס בנושא התאמה תרבותית בפרקטיקה הרפואית וחשיבות המתורגמנות הרפואית.

שלחו לחבר