כנס משותף של הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן והמרכזים הרפואיים בגליל ביום 18/11/2014.

18/11/2014 - 13:00
מיקום: 

הזמנה ותוכנית לכנס