חן שוחט

מנהלת מעבדה - פרופ' מיטל גל-תנעמי

קרבליו שוחט חן

מנהלת מעבדה - פרופ' מיטל גל-תנעמי
טלפון
דוא"ל
chen.shochat@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 01/03/2023