יום פתוח לפרחי רפואה

שלחו לחבר
27/03/2014 - 13:00
מיקום
כיתות: 208,209, 212, 213 בשעה 16:00 באודיטוריום