סמינר פקולטי: ד"ר רם רשף, החוג לביולוגיה, אוניברסיטת חיפה

24/02/2014 - 14:30
מיקום: 

The Establishment of the Kidney Morphogenetic Field: New Head on Old Shoulders 

By 

Dr. Ram Reshef 
Department of Biology and Department of Evolutionary & Environmental Biology 
Faculty of Natural Sciences 
University of Haifa