ביקור משלחת בני ברית מטורקיה

18/04/2013 - 08:10 - 16:10