חינוך רפואי

שלחו לחבר

המשרד לחינוך רפואי שואף להעניק לפקולטה את הכלים כדי ליישם את מטרותיה החינוכיות. הוא כפוף למשנה לדיקן לחינוך רפואי.

המשרד עוסק במתן שרותי תמיכה להוראת הסטודנטים לרפואה, וכן במחקר ופיתוח לקידום החינוך בפקולטה.

שרותי התמיכה ניתנים בתחומי פיתוח סגל, קידום ההוראה, הערכת הוראה, והערכת הסטודנטים.

תכניות המו"פ של המשרד עוסקות בקידום המחקר בתחומי המשרד, בפיתוח שיטות וטכנולוגיות חדשות להוראה וללמידה, להערכת ההוראה ולהערכת הסטודנטים.

מבין פעילויות המשרד:

ג'ורנל קלב שבועי בחינוך רפואי, בימי א' בשעה 14:45 – 16:00 . כל חברי סגל הפקולטה מוזמנים להשתתף.

  • המשרד משתתף בתכנית אירופאית לקידום הלמידה לאורך החיים, "טמפוס", השואפת לפתח ולהטמיע שיטות למידה חדשות בהשכלה הגבוהה.
  • תכניות פיתוח סגל וביניהם: קורס חינוך רפואי, סדנאות בנושאים מגוונים ( כגון: הרצאות, ובחינות) והחלמ"ה ( הכשרת חונכים להוראה ליד מיטת החולה)
  • תכניות לקידום ההוראה וביניהן: קורס לרכזי הקורסים הקדם-קליניים, הכנסת שיטות הוראה מתקדמות ושילוב טכנולוגיות בהוראה. במקביל יעוץ לועדת ההוראה.
  • הערכת ההוראה: הערכה מעצבת ומסכמת - סקרי הוראה, קבוצות מיקוד, צפייה בשיעורים ובקלרקשיפים. ממצאי ההערכה מהווים בסיס לפיתוח תכניות לקידום ההוראה ולפיתוח סגל.
  • הערכת סטודנטים: יעוץ והנחיה במגוון תחומים כמו בניית מבחן רב-בררה, ייעוץ בוועדת בחינות , שילוב מגוון דרכים להערכה, התאמת דרכי ההערכה לקורס/לקלרקשיפ ספציפי. 

המשרד מקיים כנסים וסדנאות ארציים ובינלאומיים

 

סגל המשרד:

דר' נעמי דיקמן, ראשת היחידה להערכה ולקידום הוראה:
 
nomy.dickman@biu.ac.il  טל' 07226444942

גב' שלומית יוסף, מזכירה:
shlomit.yosef@biu.ac.il  טל' 0722644994

דר' מארק , עוזר מחקר:
db.mbiu@gmail.com  טל' 07226444942

 

רכזי הקורסים וראשי החוגים והתחומים הקליניים יקבלו הרשאה ויכולים להכנס לתוצאות סקרי ההוראה דרך http://moodle.md.biu.ac.il/seker/