טקס חלוק לבן ארבע שנתי Four-Year Track White Coat Ceremony (June 2023)