ג'ומאנה עיסא חדאד

Healthy Lifestyle Coordinator

Essa-Hadad Jumanah

Healthy Lifestyle Coordinator
Email
Jumanah.essa-hadad@biu.ac.il
Office
Building F, room 126

Last Updated Date : 06/03/2023