בת אל ימין

Coordinator, Academic Staff

Yamin Bat-El

Coordinator, Academic Staff
Email
Bat-el.Yamin@biu.ac.il
Office
Building F, room 116

Last Updated Date : 05/12/2022