אלה מעוז

Head of Scientific Equipment Center

Maoz Eyla

Head of Scientific Equipment Center
Telephone
Email
Eyla.Maoz@biu.ac.il
Office
C(2200) 004b

Last Updated Date : 12/12/2023