עליזה בורשטיין

Head of Documentation and Communications, Ramat Gan Campus Faculty Representative

Burstein Alissa

Head of Documentation and Communications, Ramat Gan Campus Faculty Representative
Email
Alissa.Burstein@biu.ac.il

Last Updated Date : 03/01/2023