נורית רותם

Coordinator, Study Tracks, Committees and Vice Deans

Rotem Nurit

Coordinator, Study Tracks, Committees and Vice Deans
דוא"ל
Nurit.rotem@biu.ac.il

Last Updated Date : 17/08/2023