טקס חלוק לבן תלת שנתי Three-Year Track White Coat Ceremony (February 2023)

מספר תמונות מטקס חלוק לבן, תלת-שנתי, שנתון י"ב, 15.2.23, אולם קרסו. לפרטים: כאן

תמונות: מאור לחיאני