טקס חלוק לבן ארבע שנתי Four-Year Track White Coat Ceremony (June 2022)

Seventy-five students from the tenth four-year track medical school cohort received their White Coats at the Yigal Allon Cultural Center in Safed, on June 1, 2022. This marks the exciting transition from pre-clinical to clinical studies.

Photo credit: Dror Miller

75 סטודנטים מהמחזור העשירי של מסלול לימודי רפואה קיבלו את החלוק הלבן במרכז התרבות יגאל אלון בצפת, ב-1 ביוני 2022. זה מסמן את המעבר המרגש מלימודים פרה-קליניים לקליניים.

קרדיט צילום: דרור מילר