דיקמן נעמי

English שלחו לחבר
תפקיד
ראשת היחידה להערכה ולקידום ההוראה
טלפון
דוא"ל
Nomy.Dickman@biu.ac.il