סגל זוטר

 

ד"ר נעמי דיקמן

מרכזת היחידה להערכה ולקידום ההוראה

072-2644942

nomyd@hotmail.com

 

ד"ר מר אלון ברש

072-2644938

Alon.Barash@biu.ac.il