ביוכמיה

שם מרכז מחקר
ד"ר סמסון אברהם פיתוח כלים חישוביים לעיצוב תרופות פקולטה לרפואה בגליל, קמפוס צפת