בריאות הציבור

שם מרכז מחקר
פרופ' רודולף מרי בריאות הציבור פקולטה לרפואה בגליל, קמפוס צפת