חקר הסרטן

שם מרכז מחקר
פרופ' חביב יצחק רפואה אישית ופרטנית על ידי שימוש באבחנה גנומית פקולטה לרפואה בגליל, קמפוס צפת
ד"ר פרנקל- מורגנשטרן מילנה פקולטה לרפואה בגליל, קמפוס צפת
ד"ר שמאי מאיר הבנת מנגנוני ההתמרה הסרטנית על-ידי וירוסים מקבוצת ההרפס