ביולוגיה של התא

שם מרכז מחקר
פרופ' הראל אמנון מנגנוני טרנספורט בין הגרעין לציטופלסמה. הכוונה של וירוסים לגרעין התא. מערכת אל-תאית לבניית גרעינים במבחנה