ביולוגיה התפתחותית

שם מרכז מחקר
ד"ר אנשל-סייפרס דוד זקיק השערה כמודל להבנת תהליכים התפתחותיים ובקרה של תאי גזע בעובר ובחיה הבוגרת