גנטיקה

שם מרכז מחקר
פרופ' פליק - זכאי ציפורה סגן דיקן למחקר רפואי
פרופ' פליק צפורה המרכז הרפואי לגליל