הנהלה חינוכית בפקולטה

פרופ' אריק שינוול - יו"ר

פרופ' דני גליקמן - סגן דיקן ללימודים קדם קליניים

פרופ' ג'וני יונס - סגן הדיקן ללימודים קליניים

דר' לילך מלצקי - סגן דיקן להוראה בקהילה    

גב' שרון מינס -  סגנית מנהלית למשנה לדיקן לחינוך רפואי