שלחו לחבר

הנהלת המחקר בפקולטה

 הנהלת המחקר בפקולטה

פרופ' חיים פוטרמן – יו"ר

פרופ' קרל סקורצקי

פרופ' עמרי קורן

פרופ' ציפי פליק-זכאי

ד"ר אוון אליוט

ד"ר דורית רביב שי – רכזת מדעית

תאריך עדכון אחרון : 01/05/2022