הנהלת המחקר בפקולטה

פרופ' חיים פוטרמן – יו"ר

פרופ' קרל סקורצקי - דיקן

פרופ' עמרי קורן

פרופ' ציפי פליק-זכאי - סגן דיקן למחקר רפואי

פרופ' אוון אליוט

פרופ' סאמר סרוג'י

ד"ר רונית אילוז

ד"ר דורית רביב שי – רכזת מדעית