ההרשמה לתוכנית הארבע שנתית לקראת שנת הלימודים תשפ"ג פתוחה!